Pasta para sa abot kayang halaga!

Platinum Dental's picture
Platinum Dental
1

Description

Pasta para sa isang ngipin ay QR 150 lamang.

Para sa mga katanungan at pagkuha ng appointment tawag lang sa 00974 4488 4115 at 00974 4488 4116. 

Bukas ang center simula 9AM - 1PM at 4:30PM - 8:30PM

Contact Details

Tel: 
+97444884115