Pabunot ng ngipin sa halagang QR 150 lamang!

Platinum Dental's picture
Platinum Dental
1

Description

Pabunot para sa isang ngipin ay QR 150 lamang.

Para sa mga katanungan at pagkuha ng appointment tawag lang sa 00974 4488 4115 at 00974 4488 4116. 

Bukas ang center simula 9AM - 1PM at 4:30PM - 8:30PM.

Para sa mga Kabayan Lamang!!

Contact Details

Tel: 
+97444884115